AÇIKÖĞRETİM - GENEL

 

 


 

 Açıköğretim Dönemlik-Kredili Sistem Nedir?

Dönemlik-kredili sistem; derslerin dönemlik olarak belirlendiği, bir öğretim yılının güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluştuğu, her dönemde bir ara ve dönem sonu sınavının yapıldığı, bütünleme sınavının bulunmadığı, öğrencilerin derse devam edebilmesi ve öğrencilik haklarından yararlanabilmesi için her dönem başında belirlenen tarihlerde kaydını yeniletmesi gerektiği, kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerin Fakülte tarafından atanan dersleri daha sonra ilgili dönemde almak üzere azaltabildiği veya ilgili üst dönemden 45 (European Credit Transfer System) ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ekleyebildiği, derslerin programda kapladıkları süreye ve gerektirdiği çabaya göre kredilendirildiği ve zorunlu kredi miktarının tamamlanmasıyla mezun olunan eğitim-öğretim sistemidir.

Dönemlik-kredili sistem; önlisans programlarının 1. ve 2. sınıfında güz ve bahar olmak üzere 4 dönemden, lisans programlarında ise 1. 2. 3. ve 4. sınıflarda güz ve bahar olmak üzere 8 dönemden oluşmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sistem değişikliğine gitti. Ve Açıköğretim kredili sistem geldi.

 

BİR DÖNEMDE KAÇ DERS ALINIR?

Toplamda 1 dönemde 30 kredi olmak koşuluyla Önlisans programlarında 1 dönemde ortalama 8 ders, Lisans programlarında 1 dönemde ortalama 7 ders alınır.

 

 

Ders ekle-sil işlemi nedir?

 

Kayıt yenileme dönemlerinde kayıt yeniletecek öğrencilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıkları http://kayit.anadolu.edu.tr adresinden Fakültenin ders kodu sırasına göre atamış olduğu 30 ECTS kredilik dersleri silerek (tekrar ettiği dersler hariç) veya yeni ders ekleyerek o dönemde sorumlu olduğu dersleri kendisinin belirlemesi işlemine ders ekle-sil denilmektedir.

İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler, 1. (güz dönemi) ve 2. yarıyılda (bahar dönemi) Fakülte tarafından belirlenen dersleri almak zorundadırlar. Bu öğrenciler ders ekle-sil işlemi yapamazlar.

Kayıt yeniletecek öğrenciler ise Fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya değiştirebilirler. Ders ekle-sil işlemi bir üst dönemin derslerinden başlayarak yapılır. Ancak, öğrenciler tekrar ettiği dersleri eksiltemezler. Ders ekle-sil işlemi kayıt yenileme döneminde, o dönem için yapılır sonradan itiraz edilemez.

Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, eksilttikleri dersleri dersin açıldığı ilgili dönemde almak zorundadırlar.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin bölüm ve programlarındaki tüm dersler zorunlu olup seçmeli ders bulunmamaktadır.

Ders eksiltme işlemi o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

Kayıt yenileme tarihleri içerisinde bankaya ödeme yapmadığınız sürece ders ekle-sil işlemi yapabilirsiniz. Bankaya yapacağınız ödeme tutarları alacağınız derslerin kredisine göre belirlenmektedir. Ders ekle-sil işlemi sonucunda alınan derslerin kredisi ve banka ödeme bilgileri değişeceğinden, bankaya ödeme yaptıktan sonra ders ekle-sil işlemi yapılması mümkün değildir.

Fakülte tarafından 30 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması ders kodu sırasında yapılacaktır. Öğrenciler 30 ECTS kredilik dersin üzerine isterlerse 45 ECTS krediyi geçmeyecek şekilde bulunduğu dönem veya üst dönemden ders ekleyebilirler.

Fakülte tarafından yapılan ders ataması sonucu atanmayan dersi kalan ve bu dersleri alması halinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler 45 ECTS krediye kadar ders ekleyebilirler. Bu durumda olan öğrencilerin ders ekle-sil ekranına girerek ders durumlarını kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.

Lisans programında birinci ve ikinci dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler beş, altı, yedi ve sekizinci dönemlerden; üçüncü ve dördüncü dönemlerin tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler yedi ve sekizinci dönemlerden ders alamazlar.

SINAV SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Dönemlilik-Kredili sistemde 1 ara sınav ve 1 final sınavı olmak üzere bir dönemde 2 sınav, 1 yılda toplam 4 sınav yapılacaktır.

Sınavlarda değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup başarı notu ara sınav notunun %30’ u ve dönem sonu sınav notunun % 70’ i alınarak hesaplanacaktır. Hesaplanan başarı notu aşağıdaki şekilde harf notuna dönüştürülecektir.

  AA ve CC arası geçer nottur. CD ve DD arası koşullu geçer not olup öğrencinin genel not ortalaması 2,00 ın üzerindeyse bu derslerden başarılı sayılır, altında ise öğrenciye akademik yetersizlik uyarısı verilir.

84 – 100__AA__4,00 (GEÇTİ)
 77 – 83___AB__3,70 (GEÇTİ)
 71 – 76___BA__3,30 (GEÇTİ)
 66 – 70___BB__3,00 (GEÇTİ)
 61 – 65___BC__2,70 (GEÇTİ)
 56 – 60___CB__2,30 (GEÇTİ)
 50 – 55___CC__2,00 (GEÇTİ)
 46 – 49___CD__1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
 40 – 45___DC__1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
 33 – 39___DD__1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)
0 – 32____FF__0,00 (KALDI)

Anadolu Üniversitesi Akademik Yetersizlik uyarısı hakkında bilgilendirme:

Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO (Genel Not Ortalaması) sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır.

Akademik Yetersizlik Uyarısı http://ogrenci.anadolu.edu.tr adresinden öğrenciye duyurulur. Akademik Yetersizlik Uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO’nın en az 2.00 olması gerekir. Bu koşulu yerine getiremeyen öğrenci, kayıt yenilettiği takip eden dönemde, son iki dönemdeki CC’nin altında not aldığı dersleri ilgili dönemde tekrar etmek suretiyle GNO’nı en az 2.00’ye yükseltmek zorundadır.

Ders tekrarına kalan bir öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2.00 GNO’nı sağlaması halinde ders tekrarı sona ermiş olur. Ancak, bir dersten FF, DZ ve YZ notu alan bir öğrenci bu dersleri, derslerin verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.

Ders tekrarına kalan öğrenci kayıt yenileme döneminde ders ekle-sil işlemi sırasında, CC’nin altında not aldığı dersleri almak zorunda